46-200 Kluczbork, ul. Marii Sklodowskiej - Curie 13, tel./fax. 77 418 25 46, 77 418 22 97, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
channel1.jpgchannel2.jpg

Pedagog

Pedagog szkolny

mgr inż. Urszula Szczepanik

Zadania pedagoga | Dla uczniów | Dla rodziców 


Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

  

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.  
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zadania pedagoga

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów jak również rodziców
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

 

DLA UCZNIÓW

GARŚĆ SPRAWDZONYCH RAD DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH! 

Zostałeś przyjęty. Gratuluję!

Widzisz, że nie było to trudne. 
Najłatwiejsze za Tobą. Teraz za to czeka Cię ciężka praca, inne przyjemności oraz moc wrażeń.

 1. W pierwszym miesiącu nie dostawałeś jedynek, ale miałeś dużo klasówek sprawdzających Twoje wiadomości. Pozwoliło to nauczycielom zorientować się, co już wiesz.
 2. Musisz nauczyć się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie będzie już dyktowała. Sam powinieneś wyłapywać rzeczy najważniejsze i zapisywać je najlepiej czytelnie i w punktach.
 3. Będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w gimnazjum.
 4. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich pytań.
 5. Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości, szybko poprawiaj jedynki.
 6. Nie załamuj się niższymi ocenami.
 7. Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Teraz taki szpan jest tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał zwracać na siebie uwagę.
 8. Staraj się nie spóźniać na lekcje i bądź kulturalny. Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak oceny.
 9. Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku.
 10. Staraj się nie zwracać na siebie uwagi, noś strój czysty, schludny, nie wyzywający.
 11. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy lub pedagoga.
 12. Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w gimnazjum. Nie zrażaj się tym, szukaj nowych przyjaciół.
 13. Dystans między Tobą, a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś żeby on zrozumiał Ciebie.
 14. Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą, myśl POZYTYWNIE. 

 JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z RODZICAMI I NIE TYLKO Z RODZICAMI

 1. Dotrzymuj złożonych obietnic.
 2. Wypełniaj swoje obowiązki.
 3. Mów prawdę.
 4. Pracuj nad swoim charakterem.
 5. Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).
 6. Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.
 7. Nie żałuj swojego czasu dla innych.
 8. Kiedy coś zrobiłeś źle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.
 9. Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.
 10. Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.
 11. Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.
 12. Nie potępiaj ludzi.
 13. Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

 

DLA RODZICÓW

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 3
tel. 077 418 12 63

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
46-100 Namysłów ul. Mickiewicza 14
tel. 077 410 12 67

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
46-300 Olesno ul. Jaronia 2
tel. 034 358 28 74

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 9
tel. 077 454 92 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 3
tel. 077 414 23 53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-100 Namysłów ul. Wolności 12a
tel. 077 410 36 95

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
46-300 Olesno ul. Konopnickiej 8
tel. 034 350 5125

Towarzystwo Przyjaciół dzieci o/Kluczbork
46-200 Kluczbork ul. Kościuszki 1
tel. 077 418 13 48

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym
46-200 Kluczbork ul. Katowicka 2
tel. 077 418 15 19

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 3
tel. 077 414 23 53

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dziewięćsił”
46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6
tel. 077 418 75 86

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
46-200 Kluczbork ul. Wolności 6
tel. 077 418 20 02

Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
45-369 Opole ul. Mickiewicza 5
tel. 077 454 75 73

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
00-656 Warszawa ul. Śniadeckich 10
tel. 022 696 55 50

Telefony zaufania

Fundacja Lepszy Świat 022 672 52 26
Dla ofiar przemocy w rodzinie 0 800 12 00 02
„Zatrzymać przemoc” 0 800 12 01 48
Dla dzieci i młodzieży, których rodzice piją,
bitych, wykorzystywanych seksualnie 022 827 61 72
Dla rodziców pijących nastolatków 0 800 14 00 68
Dla rodzin uzależnionych od narkotyków 0 800 12 03 59
Dla osób zagrożonych przez sekty 022 853 52 22