46-200 Kluczbork, ul. Marii Sklodowskiej - Curie 13, tel./fax. 77 418 25 46, 77 418 22 97, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
channel1.jpgchannel2.jpg

SZKOŁA - AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)

 

PROGRAM „SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)”

Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

           Szkoły biorące udział w programie będą miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe: 
• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność.

• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim.

• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.

• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy”. Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

         Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego.

 

Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł "Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego".

 Odwiedź stronę Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Niższe ceny za roaming w UE od 30 kwietnia 2016 roku

Parlament Europejski przegłosował stawki za roaming na terenie państw Unii Europejskiej:

od 30 kwietnia 2016 r. zapłacimy maksymalnie opłatę podstawową i dodatkowe:

Ø  0,05 euro (ok. 0,22 zł) za 1 MB transferu danych komórkowych (obecnie jeszcze 0,20 euro),

Ø  0,05 euro za minutę wychodzącego połączenia głosowego (obecnie jeszcze 0,19 euro, a za przychodzące 0,05 euro),

Ø  0,02 (ok. 0.09 zł) za wysłanie SMS-a (obecnie 0,06 euro

 

od 15 czerwca 2017 r. ceny muszą być takie same jak ustalono w abonamencie dla połączeń krajowych, czyli nie będziemy płacić dodatkowej opłaty za roaming.

 

 

 

 

 


 


 

 

Włoch Antonio Tajani, nowym szefem europarlamentu.

Ryszard Czarnecki i Bogusław Liberadzki wiceprzewodniczącymi.

 

 

Punkt informacyjny SKE.