46-200 Kluczbork, ul. Marii Sklodowskiej - Curie 13, tel./fax. 77 418 25 46, 77 418 22 97, e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
channel1.jpgchannel2.jpg

70lecie-relacja

 

70lat   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Za nami Jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się w piątek 18 listopada 2016r. po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przyjaciół i absolwentów.

,,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku – Szkoła wczoraj i dziś''  to tytuł publikacji skierowanej do absolwentów szkoły roczników 1946-2016, znamienitych gości,  władz samorządowych i oświatowych, przedstawicieli instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkoły będących na emeryturze, kadry pedagogicznej, administracji i obsługi obecnie pracującej w szkole, rodziców, uczniów, sympatyków i przyjaciół szkoły.

Z myślą o zachowaniu w pamięci 70-letniej historii szkoły, z inicjatywy dyrekcji i rady  pedagogicznej, komitetu organizacyjnego w skład którego weszło 6 obecnych pracowników szkoły rozpoczęto uroczyste obchody rocznicy 18 listopada 2016r.

Honorowy Patronat nad obchodami uroczystości 70-lecia istnienia szkoły objął Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła oraz Starosta Powiatu Kluczborskiego pan Piotr Pośpiech.

 

Z okazji 70 - rocznicy powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku wydano publikację opracowaną przez dr inż. Ewę Sygullę, mgr Danutę Wolarczyk, mgr Annę Glatz i mgr Sławomira Litner. W publikacji wykorzystano tekst z publikacji „Zarys historii Szkoły Ekonomicznej w Kluczborku” S. Rakowskiego, Kluczbork 1996.

Uroczystości jubileuszowe szkoły rozpoczęto Mszą św. w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku przez proboszcza parafii Księdza Bernarda Jurczyka oraz księdza katechetę Mariusza Ołdaka, w intencji „dyrektorów, nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów oraz sympatyków Szkoły, za wszystkich żyjących i zmarłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku…” Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Bernard Jurczyk. Podczas Mszy św. wystąpił chór szkolny ,,Fabryka Muzyki'', pod przewodnictwem mgr Dawida Bachryja.

O godzinie 12.15 w odnowionej auli szkoły gości powitała, prowadząca uroczystość dyrektor szkoły Ewa Sygulla.

Na uroczystości Jubileuszu 70-lecia szkoły  przybyli m.in.:

 • Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła,
 • Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Łukaszczyk,
 • Proboszcz Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku ksiądz dr Bernard Jurczyk, 
 • Starosta Powiatu Kluczborskiego  Pan Piotr Pośpiech, również absolwent szkoły,
 • Członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego Pan Jakub Goliński,
 • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kluczborskiego Pani Irena Kielar,
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego Pan Andrzej Olech,
 • Radna Powiatu Kluczborskiego i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Rodziny Pani Wioletta Kardas,
 • Skarbnik Powiatu Kluczborskiego Pani Wanda Słabosz, również absolwentka szkoły,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w  Kluczborku Pani Rozalia Słoniowska,
 • Wiceburmistrz Kluczborka Pan Roman Kamiński,
 • Rzecznik Prasowy Powiatu Kluczborskiego Pani Monika Kluf,
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz kulturalnych Powiatu Kluczborskiego,
 • Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kluczborku Pani Jadwiga Kostorz,
 • Prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku Pani Teresa Miś,
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZSolidarność” w Kluczborku Pan Zbigniew Stachowski,
 • dyrektor Banku Spółdzielczego w Wołczynie, oddział w Kluczborku Pan Robert Podgórniak,
 • dyrektor kina „Bajka” w Kluczborku, Pani Katarzyna Mazurczak.

 

 

 

W swoim wystąpieniu po powitaniu gości Pani Dyrektor szkoły wyraziła radość i wdzięczność tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w  70-urodzinach szkoły oraz podkreśliła, że Jubileusz 70-lecia powstania szkoły to święto wszystkich tych, którzy byli i są z tą szkołą związani. Zarówno pracowników i uczniów, jak i osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniały się do coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Każdy Jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Jest to również okazja do podsumowań, refleksji, przypomnienia wydarzeń z przeszłości, ale przede wszystkim jest okazją ocalenia od zapomnienia ludzi, przyjaciół, nauczycieli i pracowników związanych ze szkołą.

 W murach szkoły od 70 lat trwa edukacja młodzieży. Wielu z absolwentów, po zakończeniu edukacji w szkole kontynuowało naukę dalej, inni włączyli się w nurt życia lokalnej społeczności. Jeszcze innych los rozrzucił po Polsce, a nawet świecie. Jednak siła szkolnych więzi i wspomnień powodowała, że często wracali w myślach w to miejsce.

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować,  kształcić odnosić sukcesy potrzebna była praca wielu ludzi.

Dyrektor szkoły skierowała słowa podziękowania do tych wszystkich,  którzy tworzyli 70 - letni dorobek tej szkoły, kreowali pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze.

Podziękowania kierowała do byłych pedagogów, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.

Słowa podziękowania skierowane również były do pracowników administracji i obsługi, którzy swoją postawą i sumienną pracą dawali przykład, jak dobrze i uczciwie żyć.

Specjalne słowa podziękowania kierowała pani dyrektor do władz organu prowadzącego szkołę do Pana Starosty Kluczborskiego, Pani Skarbnik, członka Zarządu za troskę i starania o rozwój szkoły.

Obecność absolwentów po latach, przybyłych z różnych stron kraju to żywe świadectwo szacunku dla tej szkoły, za co serdecznie dziękowała im pani dyrektor.

Jestem przekonana, mówiła dyrektor szkoły, że dzisiejszy dzień będzie świętem wspomnień absolwentów – przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń, bowiem powrót do szkoły, to powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

Z okazji Jubileuszu  70 - lecia szkoły Pani dyrektor szkoły życzyła wszystkim niezapomnianych wspomnień, które utrwalą ten czas głęboko sercach i pamięci.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, przekazując gratulacje i życzenia z okazji  Jubileuszu. Starosta Powiatu Kluczborskiego  Pan Piotr Pośpiech, Skarbnik Powiatu Kluczborskiego Pani Wanda Słabosz oraz Członek Zarządu Powiatu Kluczborskiego Pan Jakub Goliński przekazali na ręce Pani dyrektor życzenia i gratulacje oraz  urodzinowy prezent. Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Opolskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Łukaszczykprzekazał życzenia i gratulacje oraz urodzinowy prezent. Wiceburmistrz Miasta Kluczborka Pan Roman Kamiński przekazał gratulacje i życzenia z okazji  Jubileuszu oraz  urodzinowy prezent. Z życzeniami pomyślności i sukcesów na dalsze lata funkcjonowania szkoły wystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rozwoju Rodziny Pani Wioletta Kardas, przekazując jednocześnie upominek. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Andrzej Olech oraz dyrektor kina „Bajka” w Kluczborku Pani Katarzyna Mazurczak przekazali na ręce Pani dyrektor życzenia i gratulacje oraz urodzinowy prezent. Życzenia sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej na kolejne lata życzyli: dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pan Mariusz Kaczmarski, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pani Anna Dzierżan, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Pani Anita Kieslich, którzy jednocześnie przekazali prezent od siebie i od dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku Pana Piotra Sitnika, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku Pani Marzeny Peruckiej, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku Pani Ewy Poręby, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Iwony Hrynyszyn, dyrektora Wojewódzkiego-Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Pana Wiesława Solarewicza, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku Pana Tadeusza Michałkiewicza.  Z życzeniami pomyślności i sukcesów na dalsze lata funkcjonowania szkoły wystąpiła Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kluczborku Pani Jadwiga Kostorz przekazując jednocześnie upominek. Gratulacje i życzenia wraz z upominkiem przekazał dyrektor Banku Spółdzielczego w Wołczynie, oddział w Kluczborku Pan Robert Podgórniak. Życzenia i gratulacje oraz urodzinowy upominek przekazała Prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kluczborku Pani Teresa Miś, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZSolidarność” w Kluczborku Pan Zbigniew Stachowski.

 

Po życzeniach i gratulacjach odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, ukazująca  zmiany jakie dokonywały się w okresie 70 lat funkcjonowania szkoły oraz chóru szkolnego „Fabryka Muzyki”. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Iwona Skrzyszewska i Joanna Kulczyńska-Kamińska.  Dekorację sali na tę  uroczystość  zaprojektował Pan Dawid Bachryj i Pani Joanna Kulczyńska-Kamińska, która również ją wykonała. Pomoc w wykonaniu dekoracji okazała również Pani Ewa Godyla, Donata Gieselbert, Lucjan Matusiak. Dekoracje sal lekcyjnych wykonali uczniowie wraz z wychowawcami klas, a czterech klas bufetowych Panie: Karolina Konarska, Jolanta Miszograj, Małgorzata Liśkiewicz, Krystyna Litner.

Poczęstunek podczas uroczystości  zapewniła firma: Beniamin i Ewa Godyla, Bank Zachodni S.A., Firma „Bagietka”, Firma „Ptyś”, Firma „Cuprod”, Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, a wykorzystane podczas Jubileuszu jednorazowe naczynia zapewniła Firma „Gajo Wojciech Gajowczyk”.

Jubileuszowy tort  wykonała Firma „Bagietka”, Firma „Ptyś”, Beniamin i Ewa Godyla.

Upominki jubileuszowe przygotowali: Firma „Valdex”, Firma „Klucz-Druk”, Pan Joachim Urban, Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.

Spotkania klasowe w szkole trwały do godziny 14.30.

Jubileuszowi towarzyszyły różne okolicznościowe wystawy m.in. wystawa dawnych i obecnych pomocy naukowych, przygotowana przez Pana Adama Patelskiego, wystawa poświęcona patronce szkoły Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowana przez Panią Danutę Wolarczyk, wystawa zdjęć byłych absolwentów szkoły, przygotowana przez obecnie uczących w szkole nauczycieli. 

 

 

O godzinie 17.00 spotkano się w na balu Jubileuszowym w Pałacu, w Pawłowicach. Po oficjalnym otwarciu balu przez Starostę Kluczborskiego Pana Piotra Pośpiecha i Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku Panią Ewę Sygullę zaproszono do wspólnej zabawy, a cały wieczór do białego rana i  dobrą zabawę zapewnił  zespól muzyczny „CDN”. 

Atrakcją wieczoru był występ pary tanecznej przygotowanej przez Pana Mariusza Mierzwę, kierującego Szkołą Tańca w Kluczborku.

 

 Podziękowanie
za udział w Jubileuszu 70-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach Jubileuszu 70-lecia Zespołu Ponadgimnazjalnych Nr 1im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku, które odbyły się 18 listopada 2016r.

Jesteśmy wdzięczni  Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły.

Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, naszych osiągnięć i sukcesów.

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborkuto  okazja do sięgnięcia myślami w przeszłość, przywołania z pamięci ludzi i zdarzeń, którzy współtworzyli historię tej szkoły, czas na wyrażenie podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, którzy stanowią naszą dumę. Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, a  szczególnie Absolwentom roczników 1946-2016 za przybycie i współtworzenie historii Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych Nr 1im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku.

Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa na zawsze w naszych wspomnieniach.

 

Dyrekcja, Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice
ZSP Nr 1 w Kluczborku