bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXXII/260/2002 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie połączenia nowo założonych typów szkół ponadgimnazjalnych i placówek w zespoły,
  • Aktu Założycielskiego Zespołu Szkół – z dnia 24 stycznia 2002 r.,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie o oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 poz. 557 z 1997r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku,
  • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Regulaminów wewnętrznych zespołu,
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły. 


Opublikował: Sławomir Litner
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Sławomir Litner
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 915