bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 • księgi uczniów poszczególnych typów szkół,
 • księgi słuchaczy poszczególnych typów szkół,
 • protokolarz uchwał rady pedagogicznej,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr wydanych indeksów,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości oraz dyplomów uzyskania tytułu zawodowego,
 • rejestr wydawanych legitymacji,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr potwierdzeń odbioru dokumentów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły. 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna
złożyć podanie do sekretariatu szkoły.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.Opublikował: Sławomir Litner
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: Sławomir Litner
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 665