bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania, określone w Ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  • umożliwia uczniom/słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, odpowiedniego przygotowania do egzaminu maturalnego, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów/słuchaczy, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa,
  • sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami/słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • przygotowuje uczniów do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji i pełnienia różnych funkcji, w ciągle przekształcającym się społeczeństwie,
  • wyposaża uczniów w wiedzę ogólną i umiejętności związane z określonym zawodem i specjalnością,
  • kształtuje i utrwala w świadomości młodzieży pozytywny stosunek do obowiązków, szacunek do pracy, fachowość i kompetencje. 


Opublikował: Sławomir Litner
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: Sławomir Litner
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 759